Nyt til praktiserende læger

Kære kollega

Vi er blevet opmærksom på, at flere patienter bliver henvist direkte fra almen praksis til hospitalet med henblik på fertilitetsbehandling, hvor der typisk er 5-9 måneders ventetid til første konsultation. Hvis der er normal sædkvalitet og passage gennem æggeledere, vil der ofte foretages 3 inseminationsforsøg, før man går videre til reagensglasbehandling (IVF). Insemination behøver ikke foregå på hospital, da det er væsentligt dyrere og mere besværligt end i en speciallægepraksis. Patienterne kan derfor med fordel henvises til speciallæge praksis, hvor de viderehenvises med henblik IVF. I ventetiden kan man ofte nå 3 inseminationsforsøg, således at man kan gå direkte til IVF, hvis ikke patienten er blevet gravid inden.

Det er i Danmark tilladt at få hjælp til første barn både i speciallægepraksis og på hospital.
Hos speciallæge må kvinden behandles op til 46 år, og på hospital op til 41 år, og kun hvis de ikke har barn i forvejen. Undtaget er par med børn fra tidligere forhold.

Hjælp til barn nr. 2 er kun tilladt i speciallægepraksis og kun med insemination. Reagensglasbehandling med henblik på barn nr. 2 er altid underlagt brugerbetaling.

Vi arbejder med et koncept, der gør, at kvinden/parret er udredt i løbet af 4-5 uger efter modtagelse af henvisning.

Der er 1-2 ugers ventetid til første samtale, hvor forløb planlægges. Kvinden udredes med skanning, blodprøver, HSU og podninger, mens manden udredes med virusprøver og diagnostisk sædprøve.

Når svarene foreligger, planlægger vi det videre forløb. Det kan typisk være 3-6 inseminationer, hvor de 3 første inseminationer vil være i spontan cyklus. Hvis ingen graviditet, henvises der til reagensglasbehandling. I ventetiden udføres 3 gange stimulation og insemination.

På denne måde optimeres kvindens/parrets forløb i forhold til tid og behandlingsforløb.
Det er en vigtig faktor i denne tid, hvor kvinderne ofte er fyldt 35 år, når de gerne vil have børn.

Vi udførte 115 inseminationer i 2015, 80 i 2016, 187 i 2017 og 100 i 1-2 kvartal 2018. Vores resultater ligger for 2015-2017 med et gennemsnit på 19,8 %, hvilket er højere end landsgennemsnittet på 12-13% i samme periode.

Tak for det gode samarbejde.

Med venlig hilsen

Speciallæge Jacob Philipsen
Fertilitetssygeplejeske Marianne Sandvig
Sekretær Karen Thomsen